Cikkek

Tardoskedd kataszterében található védett állatok és növények

Az Alsó-Vág-menti madárvédelmi terület olyan biotóp, azaz költési, szaporodási vagy vonulási terület, amely Európa védett madarainak ad egész évi, vagy átmeneti otthont.

Tardoskedd kataszterében az alábbi védett madarak találhatók meg:

 • Parlagi pityer (Anthus campestris)
  Télre Észak-Afrikába költözik, Szlovákiában évente  70-150 pár fészkel. Testhossza 18 cm, szárnyainak fesztávolsága 28-30 cm, átlagsúlya 27 g. Nagyon érzékeny a környezeti változásokra, elsősorban a túlzott műtrágya- és permetszerek alkalmazására.
 • Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
  Az Európában fészkelő héják legnagyobbika, nálunk márciustól októberig tartózkodik. Szlovákiában 400-500 pár él. Testhossza 55 cm, szárnyainak fesztávolsága 115-140 cm, súlya 850 g. Sík vidéken lápos, mocsaras területek lakója. Fészkét magasabb vízinövények, sás, nád közé rejti, a lápos területek lecsapolásával állománya rohamosan csökken.
 • Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
  Októbertől március végéig Szlovákiában évente mintegy 3000-5500 egyed telel át, halastavakhoz, mocsarakhoz közeli rétek, szántók lakója. 
 • Réti fülesbagoly (Asio flammeus)
  Vándorló életmódot folytat, Szlovákiában évente csak 0-50 pár fészkel. Fészkét vizenyős területekhez közeli réteken rakja, s ezért életterét nagyban csökkenti a gépi megmunkálás, a vizes területek lecsapolása és a vegyszerek alkalmazása. Egyedüli bagolyfajtánk, amely összegyűjtött anyagokból a fészekét maga építi.

Pannon szikes sztyeppek és mocsarak – Duna-menti ártéri tájvédelmi terület - Nemestag – Rácz tó

A múltban legelőként használt területen különleges, szikes talajokat kedvelő növényzet található. Sajnos már csak nyomokban, mivel a vizenyős terület lecsapolása és nagy részének felszántása nagyon leszűkítette ezen növények életterét. Jelenleg a tó körüli terület egy részét kaszálják.

A védett növények közül megtalálható itt a sziki mézpázsit (Puccinelia distans), sziki üröm (Artemisia maritima), bárányparéj (Camphorosma annua), tarackos tippan (Agrostis stolonifera), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), vagy a legvédettebbek közé tartozó bajuszpázsit (Crypsis aculeata).
Ez utóbbi tipikus élettere a nyaranta kiszáradó tavak medre, ill. a magas sótartalmú vizenyős, szikes talajok. Szlovákiában valószínűleg már csak a Tardoskedd kataszterében található. A bajuszpázsit 5-10 cm magas egyévi növény, júliustól októberig virágzik.

A vizenyős, szikes talajaink védett lakója a vöröshasú unka (Bombina bombina).
Veszély esetén sajátságos helyzetet vesz fel: hátra hajtja a fejét és elülső lábait úgy összeszorítja meggörbített háta fölött, hogy egész hasi oldala látható lesz s az állat külseje egészen megváltozik. A hímek estefelé kezdik jellegzetes unk-unk-unk hangzású éneküket. A vöröshasú unka védettségét rohamosan fogyó életterük – tiszta vizű tavak, nem szennyezett lápos rétek - hiánya indokolja.

 


A térképen olvasható megnevezések magyar megfelelői:

Skrytka osnatá – bajuszpázsit (Crypsis aculeata)
Jánošíkovo – Jánosháza (Tag)
Dlhý kanál – Nagykanális (Cergát)
Chránené vtáčie územie – madárvédelmi terület
Panské lúky – Nemestag
Kunka červenobruchá – vöröshasú unka (Bombina bombina)
Ráczovo jazero – Rácz tó
Tvrdošovce - Tardoskedd
Tvrdošovský potok – Kiskanális
Ľabtuška poľná - parlagi pityer (Anthus campestris)
Vodná nádrž Tvrdošovce – Halastó
Kaňa močiarna - barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Kaňa sivá - kékes rétihéja – (Circus cyaneus)
Myšiarka močiarna - réti fülesbagoly – (Asio flammeus)Fényképek

Tóth Ferenc

Szabó Vince

Szarka Gyula

Illusztrációs képek:

Kaitlyn Baker (Unsplash)
Marie Bellando-Mitjans (Unsplash)
Aaron Burden (Unsplash)
Álvaro Serrano (Unsplash)

© 2019 PRO TURDESQUED

 

Web:
webfinity.sk

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Webhelyünkön HTTP-sütiket használunk.
Ha szeretne róluk többet megtudni vagy szeretné elolvasni adatvédelmi irányelveinket, kattintson ide.


Elfogadom