Térképek

Tardoskeddi kültelek (külterület)

Letöltés: Tardoskeddi külterület (PNG; 2.2 MB)

 

Tardoskedd - kültelek (Nagy Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei c. könyve alapján)

1. Nagy gyöpiek, Határ gyöp – az I/75-ös főúttól északra Jató kataszterével határos dűlő, egy részén most a homoktövis ültetvény található

2. Gyöpiek, Gyöpi dűlő – a Határ gyöpi dűlő folytatása a falu felé, most szőlő- és alma ültetvény van itt

3. Szélesi dűlő, Szélesiek

4. Szélesi út – a halastótól a dögösi határig vezet

5. Szélesi kút - kötéllel húzták fel a vizet

6. Ürményi (Tardoskeddi) kanális, halastó – a halastó az Ürményi kanálison épült 1959-1960-ban

7. Szövetkezeti (2-es) telep

8. Benzinkút

9. Kőkép-dűlő

10. Kis-kanális – a halastó alatt már így hívják az Ürményi kanálist . A Kis-kanális a Nagy-kanálisba (Cergátba ) torkollik

11. Káposztások

12. Tószegiek, Tószegi dűlő

13. Első-, második- és harmadik híd az Ürményi kanálison

14. Forró-kút - régebben Pásztor-kút, kötéllel húzták fel a vizet

15. Forró-kúti dűlő

16. Vermek dűlő

17. Piksis lapos – rét és legelő az Ürményi kanális mentén

18. Kút - kötéllel húzták fel a vizet

19. Hármasdomb – itt találkozik a tardoskeddi–dögösi-nagysurányi kataszter

20. Tolmácsi út

21. Forró-kúti út

22. Dögtemető

23. Hármas telep – most komposztáló, hulladék lerakat

24. Mester-tag, a második dűlő egy része

25. Második dűlő, Középsők

26. Harmadik dűlő

27. Negyedik dűlő

28. Mária-kép – Az út mentén, fán levő szekrényke Szűz Mária képével

29. Első dűlő

30. Bacsalai út

31. Vígh Gyula kútja - kötéllel húzták fel a vizet

32. Becsalai kút - kötéllel húzták fel a vizet

33. Becsalai dűlő, Becsala

34. Morgó

35. Középső kút - kötéllel húzták fel a vizet

36. Nagy út

37. Hegyföldi dűlő

38. Pokófa dűlő, Pokolfai legelők

39. Kisalföldi dűlő

40. Első-kúti dűlő

41. Első kút - gémes kút, itt itatták a tehéncsordát

42. Lövölde – földsánc és betonbunker, a második világháború előtt használták, az 1960-as években a szövetkezet megsemmisítette

43. Akományi kanális, Melegvizes kanális, Dalini-kanális

44. Csetresiek – rövid, vizenyős földek magángazdák tulajdonában

45. Új földek

46. Új-földi kút - kötéllel húzták fel a vizet

47. Akomány, Akományi legelő

48. Második kút –gémeskút volt

49. Alsó rét – az Akomány legelső része

50. Császka

51. Langer-tagi dűlő – Jatóval határos dűlő a fő út mellett

52. Nemestagi kanális, Jatai kanális

53. I/75-ös számú fő út – 1933-ban építették

54. Szirányi, Szirányi dűlő – egy Szirányi nevű orvos tulajdonában voltak ezek a földek

55. Szirányi laposok – egy gémeskút is volt itt még az 1980-as évekig

56. Kovács Janko háza, vadászház – a 2000-es évek elején romba dőlt a ház, egy gémeskút is volt mellette, itt ivott a csorda

57. Boros-tanya – lakóház, istállók, gémeskút volt itt, ma cigányok lakják, de nagyon rossz állapotban vannak az épületek

58. Lécsi major, Bób major – egy ház és egy birkaistálló volt, 1950-ben lebontották

59. Nemes-tagi dűlő

60. Máthé kút – a háború előtt kerekes, majd pumpás kút

61. Szövetkezeti 2-es telep

62. Szőgyényi telep, szövetkezeti telep – ez a része a mostani szövetkezeti telepnek valamikor két testvér, Szőgyényi Károly és Gyula birtoka volt.

63. Gyümölcsös

64. Pásztor-kúti major, Halász major, Szrank –major, Juhász major, Pásztor-kút – cselédház, kút, istálló volt itt, többször tulajdonost váltott, az épületeket egy ház kivételével 1954-ben lebontották.

65. Szőgyényi Gyula útja – a Diófa utcán át főútra vezető bekötőút a szövetkezeti telep mellett

66. Schrank út, Lécsi út – a két major felé vezető utak

67. Répa földek – a vasút melletti vizenyős földek, régen volt itt egy kerekes kút is

68. Mérős-földek, Mérősi dűlő – régen szántó, most beépített terület

69. Köztelek

70. Templom-földek, Ispita-dűlő – régen szántó, most már részben a szövetkezet 1-es telepe

71. Pap-tagi kanális - az Akományi kanális folytatása a főúttól a kiskanálisba való torkolásig

72. Pap-tagi út – a szövetkezet 1-es telepétől a tótmegyeri kataszterben lévő Keresztúri majorig vezető aszfaltos út.

73. Pap-tagi dűlő – szántó és a szövetkezet 1-es telepének egy része

74. Mester-tagok, Mester-tagi dűlő – régen az iskolamester és a kántor használta, legtöbbször bérbe adták

75. Mester-tagi kanális – a Mester-tagok csapadékvizét vezeti le

76. Bóri tag – régi tulajdonosa egy Bóri nevű földbirtokos volt

77. Bóri-tagi kút – téglával kirakott kút, kötéllel húzták fel a vizet

78. Bóri-tagi kanális – rövid kanális, a Bóri-tag vizét vezeti le a Pap-tagi kanálisba

79. Zelenka Ház – a gátőr háza, 1970-ig lakott itt, ma már nincs meg a ház, csak a Cergát töltésébe ásott pince bejárata látható

80. Méhes, Méhesi földek – lapos szántó, itt kezdődik egy vízelvezető árok, amely a kiskanálisba torkollik

81. Méhes major – Néhány családi ház és gazdasági épület volt itt, az 1960-as években az emberek a faluba költöztek, az épületeket lebontották

82. Czanik major – két családi ház volt közel a Méhes majorhoz, a majorral egy időben ezeket is lebontották

83. Tagi út – a Jánosházára vezető út

84. Lóré, lóvasút – keskeny nyomtávú lóvasút a vasútállomás közeléből Jánosházára vezetett. A síneket még az 1960-as évek elején felszedték.

85. Odvák, Odvai dűlő – a vasút mentén húzódó vizenyős terület

86. Réti út – fold út, a Góla-kereszttől az Erdei kanálisig vezet

87. Kelebercz ház – családi őrház a vasúti átjárónál. Kelebercz nevű volt az utolsó lakója. A házat már lebontották.

88. Náderek, Nádéri-dűlő – szántó, nádas, rétek volt régen is és most is

89. Nádéri út

90. Zsellér-legelő– szikes foltokkal tarkított kisebb legelő, 50-60 tehén legelhetett rajta

91. Zsellér kút – gémes kút, fent beton-gyűrűvel, itató vályúval. A szövetkezet semmisítette meg.

92. Mécesek, Mécesi-dűlő – szántó, szegényebb lakosok kisebb földjei voltak itt.

93. Pap-tagi átjáró – átjáró a vasúton, ma már nem használják

94. Zsellér-tag, Zsellér-tagi dűlő – a terület négy részből állt a Nagy-kanális (Cergát) két oldalán

95. Faluhely – lapos, vizenyős terület, a néphagyomány szerin a torok időkben ide menekültek a lakosok

96. Apolló major – Lakóház és istálló volt itt, az 1970-es években lebontották

97. Nagykanális, Cergát – gyűjtőcsatorna, amely a Nyitra melletti Ireg községnél ered és Érsekújvárnál ömlik a Nyitra folyóba

98. Cergáti lapos

99. Tag, Jánosháza – régen az Esztergomi érsekséghez tartozó major, most elhanyagolt, rossz körülmények között lakik ott kb. 100 ember.

100. Cergátok – szántó a Cergát mellett

101. Új osztály – szántó régen és most is

102. Kenderáztató – kb. 50 × 60 méteres gödör.

103. Első rétek – a falu felől az első rét

104. Erdei kanális – a Vág folyó árterületének lecsapoló kanálisa

105. János tó, János-tói dűlő

106. Felső erdő – valamikori akác-, bükk- és tölgy erdő

107. Beneszegi földek

108. Péter hídja – betonhíd az Erdei kanálison

109. Juhász János kereszt – fakereszt az Erdei kanális partján

110. Örtény, Örtényi dűlő – szántó, régebben sok rét is volt ebben a dűlőben

111. Mákos-kúti dűlő

112. Mákos-kút – téglával kirakott gémeskút, fent szögletes beton és fából itatóvályúk. Ebbe ölte bele magát Mészáros Márton, ragadványnevén „Mákos”.

113. Halomi dűlő – szántó régen és most is

114. Halomi domb – a Halomi dűlő része a kataszteri határnál. Az egyik hagyomány szerint a törökök ide temették a halottaikat, a másik szerint ide menekültek a lakosok a török elől. A kornyék vizes mocsaras volt, csak a domb emelkedik ki, sok csontot és egyéb leletet találtak itt. Zsilinszki Géza bíró idejében (az 1940-es években) kiállítást is csináltak a leletekből.

115. Keresztúr

116. Hosszú-réti kút – betongyűrűs kút, kötéllel húzták fel a vizet

117. Hosszú rét, Hosszú-réti dűlő

118. Csárdahely, Csárdahely dűlő

119. Erdei földek – a 19. század elején még erdő volt itt, most szántó

120. Erdei kút – kút az Erdei kanálisnál, mellette csőszkunyhó állt. Téglával kirakott kút, kötéllel húzták fel a vizet.

121. Nagysári dűlő – a falutól legmesszebbre eső földek

122. Erdei dűlő

123. Farkasdi dűlő

124. Alsó erdő

125. Lópiritó, Lópira dűlő

126. Szegyes, Szegyesek

127. Nagysári rétek

 

A térképen nem szereplő, nem identifikált dűlőnevek, amelyek a köztudatban fennmaradtak, de az adatközlők nem tudták megmondani, hol is lehettek pontosan:

 • Sántakutya dűlő,
 • Szeglet-határ,
 • Hideg kút,
 • Váras,
 • Gólya dűlő,
 • Törökbúzaföldek,
 • Patak dűlő,
 • Keskeny dűlő,
 • Keresztfai dűlő,
 • Báliházi dűlő,
 • Bólisi dűlő,
 • Pap kútja,
 • Vaktó.

A falu kataszterét átszelő régi utak nevei: Római út, Esztergomi út, Váradi út.

 Fényképek

Tóth Ferenc

Szabó Vince

Szarka Gyula

Illusztrációs képek:

Kaitlyn Baker (Unsplash)
Marie Bellando-Mitjans (Unsplash)
Aaron Burden (Unsplash)
Álvaro Serrano (Unsplash)

© 2019 PRO TURDESQUED

 

Web:
webfinity.sk

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Webhelyünkön HTTP-sütiket használunk.
Ha szeretne róluk többet megtudni vagy szeretné elolvasni adatvédelmi irányelveinket, kattintson ide.


Elfogadom