Cikkek

Tardoskedd földrajzi nevei – beltelek

Tardoskedd - beltelek (Nagy Endre: Tardoskedd és Udvard földrajzi nevei c. könyve alapján)

 

Letölthetõ térképmelléklet (1,2 MB pdf)

Letölthetõ ÚJ térképmelléklet (2019-es verzió) (10 MB pdf)

 

1. Vasútállomás

2. Mázsaház – a vasútállomás közelében 3 mázsaház is volt, ma már egy sincs meg.

3. Pangét – a vasúti töltés mellet húzódó mély árok

4. Tagi út – a Jánosházára vezető betonút

5. Depó, széntelep – most a Paremax cég kamionjai parkolnak itt

6. Vasúti út

7. Mikszáth Kálmán utca

8. Matusz kocsma, trafik – a Vasúti úton levő, a Tót utcával szembeni ház, egy Matusz nevű, vak férfi volt a tulajdonosa

9. Tót utca

10. B. Němcová utca

11. J. Hollý utca

12. A. Sládkovič utca

13. Diófa utca

14. Jatai kanális – a Nemestag dűlő vízelvezető kanálisa

15. Hársfa utca

16. Csalogány utca

17. Kilencfa – a Vasúti út ezen részét 9 akácfa állt az út jobb és bal oldalán

18. Réti út – egészen a Vág folyóig vezető határi út

19. Répaföldek

20. Jednota élelmiszerüzlet

21. Kis utca

22. J. Kollár utca

23. Cseresznyés, Halász utca

24. T. Vansová utca

25. Gólakereszt – eredetileg fakereszt állt itt, melyet Bogdány András (csúfnevén Góla) állítatott, mert megmenekült egy lidérctől, amit ezen a helyen látott

26. Gólakereszti artézi kút – 1985-ben fúrták, vize mára elapadóban van

27. Kocsma – Mocsaras

28. Gyümölcsfa sor

29. Rácz-tó

30. Rácz-tavi szikes legelő

31. Kis-perjés – régen legelő, ma beépített terület, a Petőfi, Puskin és Kopernikusz utca házai vannak ezen a területen

32. Petőfi utca

33. Puskin utca

34. Dögtemető, ma már lakóházak vannak ott

35. Kopernikusz utca

36. Faiskola, ma már lakóházak vannak ott

37. Kőhídi tó, ma szövetkezeti lakások vannak itt

38. Boros-féle kápolna az új temetőnél

39. Rákóczi emlékmű, kőkép

40. Újtemető a temető – templommal

41. Pozsonyi út, Jatai út

42. Kiskanális

43. Gyaloghíd a Kiskanálison

44. Nepomuki Szent János szobra

45. Zúgó

46. Kőhíd

47. Öreg futballpálya, óvoda

48. Vágóhíd utca, Mély út

49. Barackos, Halász utca

50. Iskola utca

51. Általános Hitelbank épülete

52. Ispita, szegényház, pékség, rehabilitációs központ, Formula-fogadóiroda

53. Kőkereszt

54. Volt nagytemető, bérházak, posta, Starbec cég

55. Volt orvosi rendelők

56. Gyerek temető

57. Volt futballpálya, óvoda, játszótér

58. Vágóhíd

59. Bérlakások

60. Közúti- és gyaloghíd a kiskanális és a Vasúti út kereszteződésén

61. Vígözvegy kocsma (özvegy Blaskó Vilma bérelte a Hangya Szövetkezettől)

62. Depó, fadepó

63. Liget, az első futballpálya

64. Vida-tó

65. Rákóczi utca

66. Dózsa György utca

67. Vendégfogadó utca, Virág utca

68. Szolgáltatások háza

69. Zsidó emlékmű

70. Vendégfogadó, Nagy kocsma (Csányi Ferenc, majd Schnierer Pál tulajdona volt, mellette beton itatómedence, villanytrafó volt, az 1960-as években bontották le őket)

71. 72. 73. 74. Most a Jednota nagy élelmiszer üzlete, azelőtt Piac, Icso sarok, Szpevák pék, Malom gyógyszertár, dohányszárító, Szövetkezeti iroda, autójavító

75. Malom utca

76. Gyatyaüllep utca

77. Nagy kovács (Egy nagytermetű Marencsák nevű ember volt a kovács a 2. világháború után)

78. Szent Vendel szobor

79. Malom utca – itt volt a malom

80. Kis-tó , egy kör alakú tavacska volt, most fitnesz park van a helyén

81. Nyári utca – a Malom utca folytatása a Rákóczi utcával való kereszteződése után

82. Kinizsi tó, Uszke tó

83. Köztelek

84. Kinizsi utca

85. Kisbíró-föld

86. Építők utcája

87. Kotilla sarok

88. Országút mente

89. Akácfa sor

90. Pap tag, mester tag, szövetkezeti 1-es telep

91. Pap-tagi kereszt

92. Újvári út

93. Meleg-víz, 2401 m mély furatból jön a termálvíz

94. Rózsa-sor

95. J. Kráľ utca

96. Alvég (Ávíg), Újfalu

97. Újfalu

98. Ľ. Štúr utca

99. Juhász Pál tó, Lóúsztató, Vicinális, itt volt a falu legmélyebb tava, kb. 50 × 50 m területű, fokozatosan behordták, helyén most lakóházak vannak

100. Iskolakert, a háború utáni időszakig létezett

101. és 103. „Kanada” büfé és Raskovics (majd Várhelyi) féle élelmiszerbolt – már megszűntek

102. Faiskola – a 2. világháború előtti években itt tanították az iskolásokat fákat ültetni, nevelni

104. Alvég (Ávíg)

105. Dallasz – Vincze György családi házát nevezték így el a környéken lakók, az ismert filmsorozat után

106. Napkelet – a falu keleti részén található utca

107. Bencze kovács háza – a háború előtt kovácsműhely volt itt

108. J. Jesenský utca, Kukutyin – A régi falu legmesszebb eső része (messze van mint Kukutyin)

109. Kisbíró föld – régen szántó, most beépített terület

110. Hársfa sor

111. Putnoki tó

112. Magyar és szlovák tannyelvű alapiskola

113. Szedres kert – a Juhász kastély területét nevezték így kertjével együtt

114. Szikora György sport-telep

115. Futballpálya

116. Termálfürdő

117. Turistaszálló – egy, kezdetben óvodaként szolgáló fabarakk, 2019-ben lebontották

118. Kastély – a valamikori Juhász kastélyhoz tartozó épület, 2018-ban felújították

119. Angolkert – a kastélyhoz tartozó kert

120. Szkokan pékség – a 2. világháború alatt és után működött, már nem létezik

121. Sárficky kocsma és fűszerüzlet – már nem létezik

122. Máriácska – 1824-1825-ben épült

123. Ady E. utca

124. Csusza kovács – egy Borbély nevű kovács csúfneve

125. Hoffer Lajos tanító háza, később Integra, 3D, Monty nevű cégek voltak itt

126. Vásártér, Újfalu, termálfürdő előtti parkoló

127. Szász kocsma és fűszerüzlet, „Négycsecsű“

128. Csányi pék

129. Luki utca, Május utca

130. Luki kocsma – Luki, rendes nevén Liechtensteinen a zsidó hitközség elnöke volt

131. Alvég

132. Sport utca, régebben Wilson út – egy nagyon keskeny, 1,5 m széles út a Pocik tó és Putnoki tó között

133. Pocik tó – sárga földet bányásztak itt, ha kiszáradt nagyon kemény volt

134. Kecskelegelő

135. Jókai utca

136. Paskom

137. Péró

138. Cigány tó, Pérósi tó

139. Lili kút

140. Kertész utca

141. Bernolák utca

142. Árendás üzlet, Jednotás élelmiszerüzlet

143. Hoffer pék háza

144. Gonosz puszta, Rózsa-sor

145. Grün pék – Az 1. Világháború alatt a bevonult katonák feleségeinek ingyen sütötte a kenyeret.

146. Srótoló

147. Cigány utca, Hviezdoslav utca

148. Sosoly-kocsma – a 2. világháború alatt és után működött mint trafik, pálinkamérés és végül mint papírüzlet

149. Zárda, Leányiskola, szlovák iskola, egyházi óvoda – 1885-ben Szemerényi Károly plébános kezdeményezésére épült, 1910-ben kibővítették mai alakjára

150. Alvégi itató – két betonmedence, amelyeket a templom melletti artézi kút táplált vízzel

151. Hősök szobra

152. Artézi kút, Ferenc forrás – 1896-ban fúratta Juhász Ferenc községi bíró a saját költségén. 312 m mély

153. Szent István templom

159. Szentháromság szobor – az 1800-as évek elején három pestisjárvány sújtotta a falut, 1826-ban Spányik János plébános állítatta a szobrot

160. Szent Mihály arkangyal szobra – Rigele Alajos ismert szobrász alkotása, a vasutas Egyesület megalakulásának 10. Évfordulójára állítatta 1935-ben

161. Prior, bevásárló központ, Faluház

162. Silecky Ignác háza, majd a Nandi kocsma költözött ide, végül zöldségfelvásárló volt itt. Ma park.

163. Üzletsor

164. Guttmann suszter háza

165. Kelly vendéglő

166. Kukučín utca

167. Községháza, Schlésinger fűszerüzlet

168. Óvoda, orvosi rendelő, a mai piactér épülete

169. A volt iskola telkén a rendszerváltás után egy ideg begy butik állt, ma már nem létezik

170. Fiúiskola - 1910 október 1-én adták át, 1975-ig magyar tannyelvű alapiskola.

171. Kitelepítettek emléktáblája a régi fiúiskolán

172. Egylet, Katolikus Egyesületi ház, mozi, pizzéria … 1906-ban épült Machovics Gyula plébános vezetésével

173. Posta, Telefonközpont, Feroanna festéküzlet – 1868-ban épült, többször felújították, ma festéküzlet van itt

174. Batya cipőüzlet – a Felvégi és Kukucin utca sarkán 1930-1970 között működött, ma már nem áll az épület.

175. Dühöngő – Vanya Mihály kocsmája volt, a tulajdonost 1947-ben kitelepítették.

176. Új sor – a mai Széchenyi utca eleje, csak az egyik oldalon vannak házak

177. Szövetkezeti utca

178. Rákóczi Ferenc utca régen, ma Felvég

179. Tűzoltószertár – a volt Juhász kúriához tartozó épület

180. Juhász-kúria, Veszna, élelmiszer bolt, bútorüzlet, tejcsarnok, drogéria – már nem léteznek, a felvégi szoborpark van a helyén

181. Felvégi szoborpark

182. Gyógyszertár – földszintes ház,az elejében gyógyszertár volt 1936-38-ban

183., 184. Plébánia, Zsinagóga – egyszerű földszintes ház volt, elöl lakott a sakter, hátul volt a zsinagóga. A háborúban bombatalálat érte, most a plébánia épülete áll a helyén.

185. Hangya szövetkezet, Kocsma, vasüzlet, Pacal, MVM kft.

186. Nepomuki Szent János szobra – „vándorszobor”, négy helyen is állt a faluban.

187. Asztalos, Takarékpénztár, hentesüzlet, mezőgazdasági termékek boltja – néhány éve ledőlt az eleje, már nem látható

188. Vermek

189. Csábi tó

190. Kis temető – a területet a Csirik család adományozta a falunak 1733-ban, a Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére emelt kápolnát Csirik Ádám építette 1934-ben. 1970-től nem temetnek ide

191. Kistemető utca, most Gesztenye sor – a Kis temető és a volt Lónusz tó közti utca

192. Nagy tó, Lónusz tó – L-alakú tó, része volt a Kis-tó. Az elején 1987-ben 103 m mély artézi kutat fúrtak, a tavat már behordták, beépítették.

194. Hviezdoslav utca, régen Vörösmarty Mihály utca

195. Sárkány-tó – már nincs meg, a múlt század elején behordták, a mai Hviezdoslav utca házai állnak ott

196. Kis kovács – a 2. Világháború előtt dolgozott, alacsony termetű kovács, rendes neve Simek József volt

197. Téglaházi kút – téglával kirakott, 3 m átmérőjű gémeskút volt , 1940-ben betonlappal befedték és pumpát szereltek rá. A fölös víz a Lónusz-tóba folyt. Ma már beépített terület.

198. Tóthék sora, Viharsarok, Gorkij utca

199. Bara-tó, Rosko-tó

200. Bikások – az itt lakó család gondozta a falu bikáit, 6 darabot. Tavasztól őszig az Akományon legeltették a bikákat a tehenekkel együtt

201. Jaros kpt. Utca

202. Pölhös Béla háza – a tulaj tollat és nyúlbőrt vásárolt fel, onnan kapta a ragadványnevét

203. Felvégi artézi kút – 1910-ben fúrták, 182 m mély. Egy időben elapadt, ekkor villanymotor húzta a vizet. Régen nyitott medencébe folyt a víz, a csorda itt ivott.

204.Csefi pék – rendes nevén Szvetko Gyula. 1960-as években szűnt meg.

205. Járványkórház (1900–), Delegát kocsma (–1942-ig), Asztalos műhely (1970–199..), Hrabovszky András cége, majd lakhelye

206.Góla utca, Állat utca, Ifjúság utca – az utcában több olyan család lakott, akinek a ragadványneve valamilyen állat neve volt (Góla, Farkas, Kecske, …)

207. Samsi Maxi háza – pékség volt az Állat utcában egy kis fűszerüzlettel. A gazdáját eldeportálták, ekkor szűnt meg.

208. Csirik Pali kocsmája, iskola műhely, Hrabovszky Bandi háza – volt kocsma a laposon, az udvarában tekepálya is volt

209. Zugló utca, Széchenyi István utca

210. Batthyány utca, Földműves utca – keskeny utca a „Laposon”

211. Batthány tér, Lapos – a falu egyik legmélyebben fekvő helye

212. Sáros utca, Kossuth Lajos utca – keskeny, régen nagyon sáros utca a Laposon.

213. Sarló utca, Gábel utca, Szőlőskert utca – keskeny görbe utca, görbülete egy sarlóra emlékeztet, a sarkon laktak a Gábelék

214. Libór üzlet – Fűszerüzlet és kocsma a 2. világháború előtt

215.Golgotai kereszt

216. Golgota, Nálepka kpt. utca – a falu egy partos része a Bara-tó és a Gábel-tó (Báger-tó) között. Házakatcsak az 1920-as évektől építettek itt.

217. Zsidótemető – a második világháborúig ide temették a községben lakó zsidókat.

218. Téglaégető, téglagyár – 1925 – 1930 között égettek itt téglát. Kemence nem volt, csak alágyújtottak a gúlákba rakott tégláknak, s így rossz minőségük volt.

219. Gábel-tó, Báger-tó – a tégla égetéshez, ill. a vályogvetéshez innen vették az agyagos földet. A munkagödrök helyén keletkeztek a tavak. Egy részében az 1990-es években szemétlerakat volt, mára már minden része betemetődött és beépült.

220. Főtétem – a vermek legmagasabb, meredek partrésze,legtovább innen hordták az agyagos földet a tört falak készítéséhez és a vályogvetéshez

221. Vermek – a gazdák egy részének itt voltak a gabonavermei, csősz vigyázott rájuk.

222. Fölvég (Fővíg) – a falu északi, legmagasabb része

223. Kutyaszorító – eredetileg zsákutca, amelyet az 1990-es években tettek átjárhatóvá. A faluban jelenleg három „kutyaszorító” van.

224. Hanza gabonaraktárak, Duda fűszerüzlet és kocsma, Czuczor Miklós háza, Mogrovics-féle zöldségfelvásárló

225. Bugyik kovács háza – a 60-as évekig működött a kovácsműhely

226. Fölső-tó – kb. 3 holdas lapos terület, 1928-ban kezdték a lecsapolását, mára már beépített terület

227. Gárdonyi utca

228. Majakovszkij utca

229. Jézus szíve kápolna – 1925-ben építette Borbély Mihály

230. Káposztások, Káposztás utca – a második világháború után kezdték beépíteni.Fényképek

Tóth Ferenc

Szabó Vince

Szarka Gyula

Illusztrációs képek:

Kaitlyn Baker (Unsplash)
Marie Bellando-Mitjans (Unsplash)
Aaron Burden (Unsplash)
Álvaro Serrano (Unsplash)

© 2019 PRO TURDESQUED

 

Web:
webfinity.sk

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Webhelyünkön HTTP-sütiket használunk.
Ha szeretne róluk többet megtudni vagy szeretné elolvasni adatvédelmi irányelveinket, kattintson ide.


Elfogadom